Dia 3 de Juliol és el dia! Infermer Aspirino i Dr. Rico Brocoli són els primers pallassos en passejar les seves sabatotes pels passadissos de l’Hospital General Mateu Orfila.

El programa inclou un dia d’intervenció a la setmana en horari de matí durant tot l’any. En el seu itinerari, els pallassos visitaran hospital de dia, extraccions, planta d’hospitalització de pediatria, consultes externes, urgències i quiròfan. Durant el mes de juliol seran els pallassos sènior de Mallorca qui faran les primeres actuacions, i poc a poc s’incorporarà el nou equip de Menorca: Jordi J. Pérez, Alicia Ruata i Marina Ibarra. Tots ells són professionals de les arts escèniques amb experiència com a clowns i domini de recursos artístics com és la música, els malabars, el teatre de titelles y la màgia.

El programa s’ha aconseguit gràcies al cofinançament a través de les ajudes d’IRPF social de la Conselleria de Serveis socials i Cooperació.